චොක්ලට් ගෙදරදීම හදන රෙසිපිය ❤ Homemade Chocolate Recipe | Chammi

Homemade Chocolate Recipe Dark & Milk Chocolate ඩාක් සහ මිල්ක් චොක්ලට් කඩේ රසටම චොක්ලට් ගෙදරදීම හදන විදිය තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නෙ…පුංචිම පුංචි වියදමයි යන්නෙ… අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ඩාක් චොක්ලට් 01. සුදු පොල්තෙල් …